యంత్రాలు / YANTRAS

కాలభైరవ రక్ష

శని దోశ నివారణ కు,నరఘోష నివృత్తికి, జనాకర్షణకు

KALABHAIRAVA RAKSHA

For removal of shani dosha and evil gaze and public attraction.

రాహు కేతు రక్ష

కాల సర్ప నివృత్తికి

RAHU KETU RAKSHA

For removal of Kala Sarpadosha

ఇంద్రాణి

శుక్ర గ్రహ అనుకూలతకు, అఖండ సంపద కు, వృత్తి లో, వ్యాపారం లో అభివృద్ధి కి

INDRANI

For support of venus and development in prosperity, profession and business

దక్షిణామూర్తి

గురు అనుగ్రహానికి ,ఉద్యోగ, పదవి ప్రాప్తికి, విద్యలో అభివృద్ధి కొరకు

DAKSHINAMURTHY

For support of Jupiter, achievement of jobs, status and improvement in education

హయగ్రీవ రక్ష

విద్య సంబంధ విషయాలలో ఆటంక నివృత్తికి, విద్యలో అఖండ విజయానికి, పోటీ పరీక్షలలో విజయానికి

HAYAGRIVA RAKSHA

For removal of problems regarding eduaction and success in academics and competitive exams

అంగారక రక్ష

కుజ దోష నివారణ ,బాలగ్రహ దోశ నివారణ, వివాహ సంబంధ విషయాలలో ఆటంక నివృత్తికి, భూమి సంబంధ వ్యవహారాలలో అనుకూలతకు

ANGARAKA RAKSHA

For removal of kuja doasha, removal of bala graha dosha, removal of marital issues and land-related problems

మహా ధన్వంతరి రక్ష

ఆరోగ్య సమస్యలపరిష్కారం

MAHA DHANVANTARI RAKSHA

For solvingproblems related to health

Copyright © 2018. brahmapadam.com . All Rights Reserved.